}

Shop All

ETOH - The Glitter Pharmacy

ETOH

Regular price $10.50
Good Eye x judythcreations

Good Eye x judythcreations

Regular price $10.50
Snake Oil - The Glitter Pharmacy

Snake Oil

Regular price $6.00
Dumpster Fire - The Glitter Pharmacy

Dumpster Fire

Regular price $10.50
Scrubs - The Glitter Pharmacy

Scrubs

Regular price $5.50
Double Time

Double Time

Regular price $10.50
Sold Out
Lazarus Syndrome - The Glitter Pharmacy

Lazarus Syndrome

Regular price $5.50
Fluorescein - The Glitter Pharmacy

Fluorescein

Regular price $5.50
Humerus - The Glitter Pharmacy

Humerus

Regular price $6.00
Delta

Delta

Regular price $10.50
Aneurysm - The Glitter Pharmacy

Aneurysm

Regular price $10.50
Expectorant

Expectorant

Regular price $5.00
Healing

Healing

Regular price $10.50
Broken Heart

Broken Heart

Regular price $5.50
x